Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z § 9 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi - poradnią leczenia uzależnień od alkoholu kieruje specjalista psychoterapii uzależnień posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w zakresie leczenia uzależnień.

Jakie konsekwencje prawne może ponieść dyrektor, który zatrudnił na kierownika poradni uzależnień osobę, która nie posiada certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień?

Osoba ta dopiero podjęła odpowiednie szkolenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?