Jakie konsekwencje niesie dla pracodawcy wypłata zasiłku chorobowego po terminie wypłaty wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wypłacił za niskie wynagrodzenie pracownikowi - nie naliczył i nie wypłacił zasiłku chorobowego za kilka dni zasiłku chorobowego. Po zgłoszeniu przez pracownika tego błędu powiedział, że skoryguje to w następnym miesiącu. Pracownik nie zgadza się z tym, chcąc korekty i wypłaty natychmiast. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób więc sam rozlicza zasiłki chorobowe.

Czy pracownik może złożyć skargę na takie działanie pracodawcy i do kogo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX