Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła przeznaczenie towaru handlowego na cele statutowe, gdy towar był nabyty z zamiarem jego odsprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Związek Zawodowy jest czynnym płatnikiem VAT. Kupuje towary w celu dalszej odsprzedaży. Od zakupu tych towarów odlicza VAT. Gdy sprzedaje, ma VAT należny do odprowadzenia do urzędu skarbowego.

Gdy towary są wydawane na cele statutowe, powinien VAT "oddać", czyli zapłacić do urzędu, bo sprzedaż nie dotyczy działalności opodatkowanej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access