Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający nie wezwał wykonawcy, którego oferta nie została wybrana (ze względu na bardzo wysoką cenę) do uzupełnienia pełnomocnictwa, błędnie oceniając, że reprezentacja wynika wprost z KRS (zgadzało się nazwisko, jednak imię wymienionej tam osoby nie pokrywało się, na co zwrócono uwagę dopiero po udzieleniu zamówienia, w wyniku dodatkowych czynności kontrolnych). Zamawiający zawarł umowę po 6 dniach od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czy opisywane naruszenie przepisów p.z.p. niesie ze sobą jakieś negatywne skutki, jeżeli działanie zamawiającego nie miało wpływu na wynik postępowania?

Niezależnie od tego, czy pełnomocnictwo zostałoby uzupełnione, czy też nie, zamawiający nie zmieniłby wyboru oferty najkorzystniejszej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?