Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamówienia na roboty budowlane. Wykonawca (działający nie tylko na rynku zamówień publicznych), w zakresie robót brukarskich współpracuje z innym przedsiębiorcą wykonującym tego rodzaju roboty (kontrahent) na podstawie umowy o współpracy, która: 1) dotyczy wykonywania przez kontrahenta na rzecz wykonawcy określonych rodzajowo robót brukarskich w okresie jej obowiązywania, 2) określa wynagrodzenie za poszczególne rodzaje robót, miesięczne okresy rozliczeniowe, terminy płatności, itd., 3) nie dotyczy żadnej konkretnej budowy ani roboty, nie wskazuje miejsc ani terminów wykonywania prac – kontrahent jest angażowany przez wykonawcę w zależności od potrzeb i wykonuje prace w miejscach wskazanych przez wykonawcę (nie zawiera się odrębnej umowy), 4) rozliczenia są dokonywane w oparciu o stawki jednostkowe z umowy o współpracy i ilości robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Na budowach personel kontrahenta działa pod szyldem wykonawcy, a nie jako personel kontrahenta.

Czy na podstawie umowy o współpracy kontrahent może być zaangażowany przez wykonawcę do wykonywania robót wchodzących w zakres zamówienia publicznego na roboty budowlane bez potrzeby przeprowadzania procedury akceptacji czy też wykonawca, chcąc zaangażować kontrahenta nie może opierać się na takiej umowie o współpracy i musi zawrzeć z nim umowę o podwykonawstwo dotyczącą tej konkretnej inwestycji i spełniającą wymogi p.z.p.?

Jakie konsekwencje grożą wykonawcy w przypadku zaangażowania kontrahenta do wykonania umowy dotyczącej zamówienia publicznego na podstawie umowy o współpracy i bez przeprowadzenia procedury akceptacji?

Trzeba zwrócić uwagę, że nie mamy tu do czynienia z sytuacją, w której wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo w toku realizacji zamówienia publicznego (art. 143b ust. 1 p.z.p.), bo wykonywanie przez kontrahenta ma się odbywać się na podstawie już zawartej umowy o współpracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?