Jakie konsekwencje grożą spółce za brak ustalonych w pozwoleniu standardów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 listopada 2020 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Spółka eksploatuje instalację, w której używane są rozpuszczalniki organiczne - proces sitodruku rotacyjnego. W związku z używaniem mniej niż 15 Mg LZO (surowiec) spółka w dotychczasowym pozwoleniu nie miała ustalonego standardu emisji zorganizowanej i niezorganizowanej. Od kilku lat spółka zwiększyła zużycie LZO powyżej 25 Mg/rok.

Czy spółka powinna wystąpić do organu o ustalenie standardu?

Jakie konsekwencje grożą spółce za brak ustalonych w pozwoleniu standardów?

Jeżeli konsekwencją jest kara, to czy może być naliczona za okres wsteczny?

Nadmieniamy, że spółka wnosi opłaty za emisje LZO z przedmiotowej instalacji. Spółka nie wykonuje pomiarów wielkości emisji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX