Jakie konsekwencje grożą nauczycielowi wf-u, który nie udzielił uczennicy pierwszej pomocy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pełnoletnia uczennica doznała podczas zajęć wf-u stłuczenia piszczeli. Nauczyciel, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa, pozwolił jej wyjść z sali do apteczki po spray zamrażający. Uczennica nie wróciła jednak na salę, ponieważ sama zaaplikowała sobie środek na nogę. Nauczyciel nie uznał stłuczenia za uraz i wypadek w związku z czym nie wezwał fachowej pomocy medycznej, nie poinformował też o wypadku dyrekcji czy rodziców, nie sporządzono protokołu powypadkowego. W wyniku złej aplikacji środka na piszczel - uczennica doznała odmrożeń I/II stopnia. Czy stłuczenie należało uznać za uraz i nauczyciel powinien był postąpić zgodzie z rozdziałem dotyczącym wypadków osób pozostających pod opieką szkoły z rozporządzenia? Czy, w związku z tym, iż na sali gimnastycznej przebywał jeszcze inny nauczyciel, opiekujący się inną grupą uczniów, powinien był opuścić salę z uczennicą, by udzielić jej pierwszej pomocy? Czy w opisywanej sytuacji nauczyciel naruszył obowiązki, o których mowa w art. 6 pkt 1 KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX