Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie jest tygodniowe pensum godzin nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w drodze indywidualnego nauczania dla dziecka 8-letniego, posiadającego orzeczenie o upośledzeniu w stopniu głębokim? Czy pensum powinno wynosić 18h, czy też 22h tygodniowo? Obowiązek szkolny dziecka jest odroczony, natomiast w SIO dziecko jest wykazywane w szkole ale oddzielnie poza oddziałami szkolnymi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?