Jakie inwestycje podlegają opiniowaniu IOWISZ? - OpenLEX

Jakie inwestycje podlegają opiniowaniu IOWISZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do nowej lokalizacji, w której należy dokonać inwestycji przewyższającej 2 mln zł (dostosowanie pomieszczeń) taka inwestycja podlegać będzie opiniowaniu w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) zgodnie art. 95d u.ś.o.z.?

Czy może jednak zastosowanie będzie miał art. 95d ust. ww. ustawy, który wskazuje, że "Zmiana adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub połączenie, podział albo przekształcenie spółek (…) stanowiące podstawę zmiany wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie stanowi inwestycji (…) jeżeli jej głównym celem nie była budowa, przebudowa obiektu lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej"?

W tym drugim wypadku wątpliwości budzi fakt, czy przy zmianie miejsca udzielania świadczeń, przy której należy ponieść nakłady finansowe, głównym celem będzie przebudowa pomieszczeń (dostosowanie pomieszczeń), czy sama zmiana miejsca udzielania świadczeń.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX