Jakie instalacje wymagają zgłoszenia a jakie pozwolenia? - OpenLEX

Jakie instalacje wymagają zgłoszenia a jakie pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niżej wymieniona instalacja wymaga zgłoszenia czy pozwolenia?

We wniosku Spółka wskazała, że instalacja: a) linia do produkcji kostek toaletowych jedno i dwufazowych b) linia do produkcji żeli zapachowych – odświeżaczy powietrza c) do klejenia wielowarstwowych gąbek kąpielowych i zmywaków, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia wymaga zgłoszenia ponieważ emisja zanieczyszczeń z nich powstających nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia. W myśl § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 lub ust. 2 rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny. W przedstawionej do wniosku dokumentacji Strona wykazała, że w wyniku eksploatacji instalacji należących do spółki, do powietrza będzie wprowadzany pył zawieszony PM2,5.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?