Jakie informacje zobowiązany jest zawrzeć zamawiający w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, w przetargu nieograniczonym, zamawiającym ma także poinformować o kwotach złożonych ofert cenowych przez wykonawców w sytuacji, gdy cena stanowi jedno z kryterium oceny ofert?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access