Jakie informacje obejmuje tajemnica zawodowa z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych? - OpenLEX

Jakie informacje obejmuje tajemnica zawodowa z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Żygadło Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie informacje obejmuje tajemnica zawodowa z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, czy obejmuje informacje o wszystkich umowach zawieranych z użytkownikiem czy tylko o umowach związanych z transakcjami płatniczymi? Czy w przypadku transakcji płatniczych, które powodują powstanie zobowiązań po stronie użytkownika przekazanie danych użytkownika i informacji o tych zobowiązaniach do rejestru kredytowego będzie dopuszczalne na podstawie art. 105 ust. 4 i art. 105 ust. 1 pkt 1a prawa bankowego i na podstawie art. 13 ustawy o usługach płatniczych co do tych informacji wyłączone będzie zastosowanie art. 11 ustawy o usługach płatniczych - nie obejmie ich obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX