Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy operat wodnoprawny na wody deszczowe lub opadowe zebrane w gminną kanalizację deszczową z dróg lokalnych gminnych odprowadzanych do wód ma zawierać rozdziały "Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność" i "Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych"?

O jakie urządzenie do retencjonowania chodzi w powyższej sytuacji (studzienki, separator) ?

Nie ma żadnych zbiorników retencyjnych tylko jest typowa kanalizacja deszczowa.

Jaki przykład można podać, aby powyższe rozdziały musiały być opisane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?