Jakie informacje należy przekazać PIP w związku z zatrudnianiem pracowników w narażeniu na substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r., z dniem 1 stycznia 2016 r. formaldehyd klasyfikowany jest jako substancja rakotwórcza kategorii 1B (carc. 1B). Pomiary stężenia formaldehydu powstałego wyłącznie podczas procesu produkcyjnego (jako jego rezultat) wykazały, że natężenie jest mniejsze niż 0,1 NDS. Rozporządzenie ws. substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, chociaż używa pojęć "kontakt" i "narażenie", nie określa czy w przypadku niewystępowania narażenia, potwierdzonego wynikami pomiarów, należny przesłać informację do PIP i PIS wg załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Jeśli należy takie dane przesłać, to w jakim zakresie?

Czy wystarczy tylko informacja o tym, że czynnik występuje?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access