Jakie działania powinien podjąć Starosta, jeżeli nie jest w stanie wskazać konkretnej instalacji powodującej uciążliwość?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpływają skargi (od kilku lat) mieszkańców jednego osiedla na uciążliwość odorową. Nieprzyjemny zapach utrudnia życie mieszkańcom osiedla czasami i mieszkańcom miasta, zazwyczaj w późnych godzinach popołudniowych i nocnych. Osiedle położone jest w otulinie 3 zakładów: Mleczarni z własną oczyszczalnią ścieków, miejskiej oczyszczalni ścieków, która na swoim terenie prowadzi przetwarzanie osadu ściekowego na nawóz, ubojni trzody chlewnej z własną podczyszczalnią ścieków. Starosta wielokrotnie kontrolował firmy, a kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Firmy kontrolowane również były przez WIOŚ i przez Wody Polskie - te kontrole również nie ujawniły nieprawidłowości, a odór rozprzestrzenia się i ogranicza mieszkańcom w pełni korzystanie ze swoich nieruchomości. Starosta nie jest w stanie wskazać konkretnego źródła emisji substancji złowonnych.

Jakie działania powinien podjąć Starosta, jeżeli nie jest w stanie wskazać konkretnej instalacji powodującej uciążliwość?

Czy powinien nałożyć przegląd ekologiczny na wszystkie zakłady?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX