Jakie działania powinien podjąć pracodawca wobec nauczyciela, któremu ZUS odmówił przyznania świadczenia w związku z niespełnianiem warunku stażu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak postąpić w sytuacji gdy na podstawie porozumienia stron zostanie rozwiązana umowa w związku z przejściem pracownika na świadczenie kompensacyjne, a ZUS stwierdzi, że pracownik nie spełnia wymogów, bo brakuje do wymaganego okresu uprawniającego do przejścia na świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX