Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ ochrony środowiska (starosta) wydał decyzję na podstawie art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., zobowiązując do przeglądu ekologicznego w stosunku do hałasu powodowanego przez działalność transportową przedsiębiorcy. Przedsiębiorca przedstawił przegląd ekologiczny, z którego wynika, że jest możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, a normy hałasowe w niewielkim stopniu są przekroczone.

Co dalej powinien uczynić organ ochrony środowiska?

Czy zakres możliwych do podjęcia działań jest inny, jeśli przedsiębiorcą tym jest kopalnia?

Jeśli tak, proszę o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?