Jakie działania powinien podjąć organ, jeżeli wnioskodawca złożył wniosek w sprawie, która została już wcześniej rozstrzygnięta ostateczną decyzją?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X złożył w poprzednim roku wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy na wskazanych we wniosku działkach. Wydana została decyzja odmowna. Pan X nie odwołał się od decyzji i decyzja się uprawomocniła. W maju br. ten sam Pan złożył ponownie wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, która miałaby się znajdować na tych samych działkach.

Co w tej sytuacji zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX