Jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przekształceniowej zmarła, a opłata została uiszczona przez inną osobę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Opis sytuacji: Pani J. B. zmarła w zeszłym roku. W marcu 2024 r. na konto urzędu miejskiego wpłynęła wpłata realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej. Osobą wpłacającą jest pani J. B. (zmarła) tytułem użytkowanie wieczyste ze wskazanym prawidłowo nr działki. Pracownik telefonicznie potwierdził fakt wpłaty na poczcie przez członków rodziny. Rodzina dokonuje wpłaty z uwagi na to, że chcą regulować na bieżąco zobowiązania z tytułu opłaty przekształceniowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po ustaleniu spadkobierców rodzina nie będzie miała zadłużenia. Obecnie kartoteka pani J. B. została zawieszona i złożono wniosek do sądu rejonowego o przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia osób zobowiązanych do kontynuacji opłaty.

W związku z powyższym: proszę o wskazanie, czy wpłaconą kwotę należy zwrócić rodzinie (po okazaniu dowodu wpłaty), lub przyjąć, że dokonana wpłata po śmierci pani J. B. wchodzi w masę spadkową i organ winien oddać ją po ustaleniu spadkobierców, czy też dokonaną wpłatę należałoby wykazać jako nadpłatę, a po ustaleniu spadkobierców przyjąć od nich oświadczenie o przekazaniu jej na opłatę za użytkowanie wieczyste?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX