Jakie działania należy podjąć, jeśli w wyniku ustaleń kontroli zostanie stwierdzony brak szamba?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Upoważnieni pracownicy gminy i ZGK rozpoczęli kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni w zakresie wskazanym przez ustawę z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g.. Podczas kontroli pojawiły się przypadki, że właściciel nieruchomości (zazwyczaj osoby starsze) nie posiadają zbiorników bezodpływowych, ponieważ nie ma łazienki, nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej.

Co powinien zrobić organ zgodnie z przepisami?

Pracownicy sporządzili protokół, że nieruchomość nie posiada zbiornika, jak również przydomowej oczyszczalni i co dalej ...?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX