Jakie działania ma podjąć PINB, jeśli właściciel nie wykonuje nakazu rozbiórki budynku garażowego, bo przebywa za granicą? - OpenLEX

Jakie działania ma podjąć PINB, jeśli właściciel nie wykonuje nakazu rozbiórki budynku garażowego, bo przebywa za granicą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB nakazał rozbiórkę budynku garażowego. Decyzja jest ostateczna. Inwestor i zarazem właściciel obiektu nie wykonuje nakazu. Przedłożył pismo, że przebywa i pracuje za granicą. Podał adres (poza granicami Polski) do korespondencji. Poinformował, że w związku z pandemią jego pracodawca nie pozwala na opuszczanie kraju jego pobytu. W związku z tym nie może wykonać rozbiórki obiektu. Należy też wyjaśnić, że w Polsce przebywa żona właściciela, która nie jest współwłaścicielem przedmiotowego budynku.

Jakie działania ma podjąć PINB?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX