Jakie dokumenty szkoła ma prawo i obowiązek przekazać wnioskującemu rodzicowi ucznia, który uczęszczał do placówki w poprzednich latach, a ukończył naukę w 2023 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty szkoła ma prawo i obowiązek przekazać wnioskującemu rodzicowi ucznia, który uczęszczał do placówki w poprzednich latach, a ukończył naukę w 2023 r.? Uczeń posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kierunku autyzmu. Proszę o podstawę prawną, ewentualnie indeks/katalog dokumentów, jakie należy udostępnić oraz w jakiej formie lub postaci tzn. do wglądu z możliwością zrobienia zdjęć czy kserokopię za zgodnością z oryginałem i jaki czas na wykonanie tej prośby. Uczeń uczęszczał do naszej szkoły 7,5 roku, gdzie udzielano mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX