Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Jakie dokumenty będące w posiadaniu organu prowadzącego ponadgimnazjalną szkołę publiczną (starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu) powinny lub mogą wskazywać, na jakie konkretnie wydatki przeznaczane były środki publiczne wydatkowane przez szkołę/szkoły prowadzone przez ten organ prowadzący?

Czy będą to wyłącznie plany finansowe takich szkół, czy również inne dokumenty, a jeśli tak to jakie?

Czy wyżej opisane szkoły publiczne mogą samodzielnie decydować o sposobie i kierunkach wydatkowania środków pozyskanych ze źródeł innych niż budżet j.s.t., biorąc pod uwagę, że na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. szkoły takie są jednostkami budżetowymi, nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, zatem wszelkie ich wydatki i dochody w gruncie rzeczy są wydatkami i dochodami ich organu prowadzącego (tzw. zasada budżetowania brutto)?

Jeśli tego rodzaju szkoła może samodzielnie decydować o wydatkowaniu takich środków (pochodzących ze źródeł innych niż budżet j.s.t.), to czy fakt ich nabycia ze źródeł innych niż budżet j.s.t. powoduje utratę przez te środki przymiotu środków publicznych oraz czy ich wydatkowanie podlega kontroli organu prowadzącego oraz ewentualnie innych organów administracji państwowej i czy istnieją ograniczenia w sposobie i kierunkach wydatkowania takich środków?

Czy organ prowadzący szkołę powinien dysponować dokumentami, z których wynika, na jakie cele takie środki (pozyskane ze źródeł innych niż budżet j.s.t.) zostały przeznaczone, a jeśli tak, to jakie powinny być to dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?