Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital podpisał umowę z prywatnym przedsiębiorcą na dzierżawę pomieszczeń, w których ma być prowadzona działalność gastronomiczna.

W związku z tym, że wydzierżawione pomieszczenia wymagają remontu i adaptacji, a szpital nie posiada środków finansowych, strony ustaliły następujące warunki:

1)

najemca na własny rachunek wykona niezbędne remonty i adaptacje w substancji kubaturowej szpitala;

2)

szpital w okresach miesięcznych będzie naliczał czynsz oraz opłaty za korzystanie przez najemcę z mediów;

3)

intencją stron jest, aby wymienione obciążenia były w jakimś sensie kompensowane z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi przez najemcę do czasu, aż suma tych obciążeń nie zrówna się z tymi nakładami.

Jakie dokumenty powinny być podstawą rozliczeń między stronami? Jak należy zaksięgować te operacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?