Jakie dokumenty powinna wymagać gmina do zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty powinna wymagać gmina do zgłoszenia (złożonego na podstawie art. 152 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130 poz. 880) eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód?

Czy np. do zgłoszenia może wymagać:

·

kopii zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę;

·

kopii zgłoszenia wodnoprawnego,

·

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub mapę sytuacyjną z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;

·

dokumentacji technicznej wraz z instrukcją eksploatacji zainstalowanej oczyszczalni,

·

certyfikatu lub deklaracji lub innego dokumentu producenta oczyszczalni potwierdzającego skuteczność oczyszczania,

·

w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, opinii geologicznej określającej warunki gruntowo–wodne w miejscu lokalizacji oczyszczalni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX