Jakie dokumenty powinien pozyskać dział płac od nowozatrudnionego w celu poprawnego wyliczania wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy gminną jednostką budżetową. W dniu 1 września 2022 r. zatrudnimy nowego pracownika.

Jakie dokumenty powinien pozyskać dział płac od nowozatrudnionego w celu poprawnego wyliczania wynagrodzenia?

Czy wystarczające są wymienione poniżej?

1. PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2. Oświadczenia dotyczące stosowania/lub nie stosowania kosztów uzyskania przychodów a) Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodów b) Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

3. Oświadczenie podatkowe zawierające dane osobowe i adresowe oraz oświadczenie właściwości podlegania Urzędowi Skarbowemu

4. Wniosek o przekazywanie wynagrodzenia na osobisty rachunek bankowy

5. Rezygnację lub chęć uczestnictwa w PPK

Czy obowiązkiem pracownika jest samodzielne poinformowanie pracodawcy, że otrzymuje rentę, rentę rodzinną lub emeryturę czy też pracodawca powinien dać pracownikowi do podpisu stosowne oświadczenie?

Czy pracownik może zmienić oświadczenie dla celów stosowania kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku np: jeżeli zmieni miejsce zamieszkania lub nawiąże dodatkowy stosunek pracy i zechce zrezygnować ze stosowania kosztów uzyskania przychodów?

Czy oprócz wymienionych oświadczeń pracodawca powinien pozyskać jeszcze inne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX