Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ogłoszenie wójta o konkursie na dyrektora szkoły wśród punktów dotyczących dokumentów, które powinien dostarczyć kandydat zawiera zapis: "5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą".

Jakie dokumenty powinienem dołączyć do oferty, aby była kompletna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?