Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2014 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować zapisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający - w odniesieniu do poświadczeń?

W kontekście robót budowlanych rozporządzenie wskazuje, że można posługiwać się poświadczeniem lub innymi dokumentami, tym samym w praktyce katalog jest otwarty, w odniesieniu zaś do dostaw i usług wskazuje jedynie na poświadczenie lub, w razie braku możliwości uzyskania poświadczenia, oświadczenie.

Jakie dokumenty mogą być traktowane jako poświadczenia?

Czy mogą być nimi np. faktury, protokoły odbioru potwierdzające wykonanie dostaw lub usług i inne?

Czy też wyłącznie musi być to dokument zatytułowany "poświadczenie", wydany specjalnie w tym celu przez jego wystawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?