Jakie dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien przedłożyć wykonawca budowy drogi chcący przetwarzać odpady - nadmiar mas ziemnych - bezpośrednio na placu budowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien przedłożyć wykonawca budowy drogi chcący przetwarzać odpady - nadmiar mas ziemnych zaklasyfikowanych pod kodem 17 05 04 bezpośrednio na placu budowy?

Przetwarzanie będzie polegało na zważeniu i wizualnych oględzinach wydobytej ziemi, prowadzone będzie na wszystkich działkach objętych pracami ziemnymi. Nie planuje się magazynować odpadów przed przetwarzaniem. Działki są objęte decyzją ZRID. Czy podmiot musi załączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czy w decyzji ZRID powinien być zapis, że "celem redukcji ilości wytwarzanych odpadów, nadmiar mas ziemnych będzie poddawany przetwarzaniu prowadzącemu do utraty statusu odpadu"?

Czy ziemia powinna podlegać nie tylko oględzinom ale również badaniom laboratoryjnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX