Jakie czynności powinien dokonać na podstawie złożonych zestawień starosta jako organ administracji geologicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta otrzymał formularz Z-2 Uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża za rok 2021, w którym Przedsiębiorca wpisał, że dokonał korekty na podstawie dwóch operatów ewidencyjnych obmiarowych z 2017 r. oraz 2022 r. W Z-2 Przedsiębiorca wpisał stan na 31.12.2016 r. w tym ubytki: 414 (spoza filarów ochronnych: 373 i straty ekspl. 041) i końcowy stan na 31.12.2021 r.: 7909 tys. ton. W 2021 r. Przedsiębiorca złożył formularz Z-2 za rok 2020 r., w którym: -wpisał stan na 31.12.2019 r. w ilości 8883 tys. ton, w tym ubytki ogółem 047 i stan końcowy na 31.12.2020 r. 8836. W roku 2019 Przedsiębiorca złożył Z-2 za rok 2019, w którym: - wpisał stan na 31.12.2018 r. zasobów geologicznych w ilości 9386 tys. ton, ubytki 015 i stan końcowy na 31.12.2019 r. w wielkości 9385 tys. ton.

Jakie czynności powinien dokonać na podstawie złożonych zestawień starosta jako organ administracji geologicznej?

Czy powinien wzywać do wyjaśnień bądź przyjąć bez uwag?

Na co powinien zwrócić uwagę?

Czy Starosta może wzywać do przedłożenia do wglądu organowi koncesyjnemu operatów ewidencyjnych wykonanych na podstawie obmiaru wyrobiska w 2017 r. i 2022 r. będący podstawą do złożenia formularza Z-2 Uproszczonego zestawienia zmian zasobów złoża rok 2021?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX