Jakie czynności musi podjąć dyrektor szkoły wobec nauczycielki ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka ubiegająca się o stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż w wymiarze 9 miesięcy i kończy 31.05.2023 r. Staż na nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy odbyła na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy KN i nie rozpoczęła stażu przed 1.09.2022 r.). Jakie czynności musi podjąć nauczyciel i jakie dyrektor szkoły po zakończeniu jej stażu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX