Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkańcy wystąpili do starosty ze skargą na uciążliwość hałasową i nadmierną emisję spalin związane z transportem węgla brunatnego. Transport odbywa się po części drogą wojewódzką, gminną, a także wewnętrzną.

Jakie czynności może podjąć starosta?

Czy należy przekazać sprawę do WIOŚ, aby dokonał pomiarów i wtedy wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu?

Kto będzie adresatem decyzji?

Poza tym, jeżeli nastąpi przekroczenie norm hałasu, to zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. - dla eksploatacji dróg, linii kolejowych itd. nie wydaje się decyzji.

Kto zatem może podjąć jakiekolwiek działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?