Jakie czynności administracyjne należy przeprowadzić, aby legalnie wykonać na jeziorze pomost rekreacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie czynności administracyjne, oprócz zgłoszenia wodnoprawnego, należy przeprowadzić, aby legalnie wykonać na jeziorze pomost rekreacyjny (służący np. dla wędkarzy)?

Pomost o długości ok. 8 m, wykonany w całości z drewna. Pomost planuje się wykonać na jeziorze będącym własnością Skarbu Państwa.

Teren nie jest objęty MPZP, czy w związku z tym należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (lub celu publicznego)?

Lokalizacja pomostu w zasięgu obszaru chronionego krajobrazu.

Czy dla takiej inwestycji należy uzyskać zgłoszenie budowlane lub pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX