Jakie cechy musi mieć kompost nieodpowiadający wymaganiom, aby można go było zaliczyć do materiału po procesie kompostowania, który można wykorzystać w procesie odzysku R10?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05) poddawane są odzyskowi w procesie R3 (kompostowanie), przy czym zakłada się, że w wyniku tego procesu nie powstanie kompost spełniający wymogi ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu – dalej u.n.n. Efekt odzysku ma być wykorzystany w procesie R10.

Od czego zależy, że końcowym efektem procesu odzysku R3 będzie albo kompost nieodpowiadający wymaganiom (kod 19 05 03), albo materiał po procesie kompostowania (kod ex 19 05 03)? Jakie cechy musi mieć kompost nieodpowiadający wymaganiom, aby można go było zaliczyć do materiału po procesie kompostowania, który można wykorzystać w procesie odzysku R10?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access