Jakie branżowe przepisy kwalifikują prace do prac niebezpiecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Dyjeciński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

Jakie prace kwalifikuje się do niebezpiecznych, oprócz tych, o których mowa w rozporządzeniu ws. ogólnych przepisów bhp?

Prac niebezpiecznych dotyczy także rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14.01.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym.

Jakie inne branżowe przepisy kwalifikują prace do prac niebezpiecznych?

Czy obsługa piły np. do wełny mineralnej, metalu należy do prac niebezpiecznych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access