Jakie argumenty podnieść w zażaleniu na decyzję o odmowie wyjaśnień decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na inwestora została przeniesiona decyzja wz dotycząca budowy jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Inwestor planuje budowę budynku parterowego z poddaszem nieużytkowym o parametrach zgodnych z treścią decyzji wz. W jego ocenie, jeśli wz wskazuje na budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, to nie ma przeszkód, aby zrealizować budynek mieszkalny parterowy bez poddasza użytkowego. Jeśli decyzja wz pozwala na więcej inwestorowi, to tym bardziej może on zrealizować ją w węższym zakresie. Nie można domniemywać ewentualnych ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenu, o ile nie wynikają one z treści decyzji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. W zależności więc od tego, czy inwestor będzie chciał wybudować budynek o jednej kondygnacji bez poddasza, czy też z poddaszem, każdą z tych opcji należałoby uznać za zgodną z decyzją wz. Wszelkie wątpliwości co do treści decyzji wz należy interpretować na korzyść inwestora. Nie można domniemywać ograniczeń w zabudowie, które w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości z postanowień wz nie wynikają. W decyzji nie zostało zapisane wprost, że zabudowa jednokondygnacyjna z poddaszem użytkowym jest obowiązkowa, takiego bezwzględnego obowiązku nie można domniemywać. Inwestor wystąpił w trybie art. 113 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) – dalej k.p.a. o wyjaśnienie treści decyzji wz i wskazanie, czy w oparciu o jej ustalenia możliwa jest realizacja budynku parterowego bez poddasza użytkowego. Burmistrz postanowieniem odmówił wyjaśnienia, ponieważ w jego ocenie nie zachodzą wątpliwości co do zapisów decyzji.

Czy burmistrz ma rację?

Jakie można podnieść argumenty w zażaleniu na jego postanowienie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access