Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy porozumieniem z pracowniami o jakim mowa w art. 15g ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., można objąć:

1) pracowników na urlopie wychowawczym, którzy powracają do pracy w trakcie obowiązywania porozumienia, a jeśli tak od jakiego momentu?

2) pracowników na urlopie macierzyńskim, którzy powracają do pracy w trakcie obowiązywania porozumienia, a jeśli tak od jakiego momentu?

3) pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

4) pracowników, na których uzyskane zostały środki na doposażenie miejsca pracy - odpowiednio w trakcie trwania umowy o przyznanie środków oraz po jej zakończeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?