Jakich opinii lub uzgodnień należy żądać przy wniosku o odstępstwo od wymogów ustawy o transporcie kolejowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzuchacz Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wniosku o odstępstwo od wymogów zawartych w art. 53 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k. zostało dołączone pozytywne uzgodnienie Polskich Kolei Państwowych S.A., w którym zobowiązano do uzyskania uzgodnień z: PKP Energetyka S.A., TK Telekom Sp. z o.o., PKP TELKOL Sp. z o.o., PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych.

Czy organ powinien wezwać lub wydać postanowienie o uzupełnienie ww. uzgodnień?

Czy należy żądać dodatkowych opinii i uzgodnień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX