Jakich księgowań powinna dokonać spółka w związku z podjęciem decyzji o odpisaniu umorzenia praw do emisji dwutlenku węgla?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ciepłownia, spółka z o.o. ponosi co roku koszty umorzenia praw do emisji CO2. Za rok 2019 koszty w wysokości 1,6 mln zł ujęte są w księgach 2020 roku (umorzenie do 30 kwietnia 2020 r.). W kwietniu 2021 roku dokonano kolejnego umorzenia praw do emisji za 2020 rok. Koszty wyniosły 4,4 mln zł. Spółka jest w trakcie procesu taryfowego, z którego wynika, że zgodnie z nowymi przepisami otrzyma dodatkowo rekompensatę do nowej taryfy w wysokości 2 mln zł, tytułem wzrostu cen praw do emisji CO2 za 2020 rok. Będzie miała ją ujętą w kolejnych 12 miesiącach taryfowych. Aby nie zniekształcić wyniku finansowego za 2021 rok spółka postanowiła podjąć decyzję o odpisaniu umorzenia za 2020 w 2021 roku w wysokości 4,4 mln zł - 2mln (rekompensata) = tj. 2,4 mln zł, a rozliczenie rekompensaty 2 mln zł pozostawić do rozliczenia w kolejnych 12 miesiącach taryfy, proporcjonalnie do rekompensaty.

Czy decyzja jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX