Jakich formalności powinna dokonać firma, która zamierza odsyłać część zakupionego środka chemicznego do swojego oddziału zlokalizowanego w kraju UE?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma ma zamiar kupować na rynku polskim środek chemiczny, który zgodnie z kartą charakterystyki nie stanowi mieszaniny niebezpiecznej.

Środek ten firma zamierza wykorzystywać do swojej produkcji, jednak część zakupionego środka firma zamierza odsyłać do swojego oddziału zlokalizowanego w kraju UE.

Jakich formalności powinna dokonać firma przed pierwszą wysyłką towaru?

Jakie obowiązki spoczywają na firmie w związku z wysyłką towaru za granicę?

Jest to produkt w opakowaniu, jednakże nie ma na nim logo firmy wysyłającej, a jedynie logo producenta środka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX