Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Według rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wymienionych w § 5 pkt 1-9.

Czy zamawiający ma obowiązek żądać wszystkich dokumentów określonych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?