Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel placówki nieferyjnej jest zatrudniony na 1/2 etatu (10/20 pensum) i pracuje dwa dni w tygodniu w wymiarze godz. 5,5 i 4,5 zajęć dydaktycznych. 1) Jak prawidłowo wyliczyć urlop dla ww. nauczyciela? 2) Jak prawidłowo "zdjąć" godziny urlopu z przysługującej puli 144 godz.? 3) Jaki w tym wypadku jest dobowy wymiar czasu pracy nauczyciela w poszczególnych dniach i jak należy określić dobową normę czasu pracy? 4) Jak dobowa norma czasu pracy odnosi się do dobowego wymiaru czasu pracy (wynikającego z tygodniowego wymiaru czasu pracy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?