Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą, który rezygnuje z pełnionej funkcji z końcem sierpnia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo naliczyć urlop wypoczynkowy kierownikowi w szkole feryjnej w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji z dniem 31 sierpnia? Nauczyciel jest pracownikiem szkoły, a zaprzestaje pełnić tylko funkcję kierownicza od 1 września staje się nauczycielem. Zgodnie z przepisami art. 64 ust. 2a "Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów" kierownik nie wykorzystał jeszcze całego urlopu z roku poprzedniego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX