Jaki wpływ na amortyzację ma wygaśnięcie prawa ochronnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Amortyzujemy znak towarowy, na który składa się kilka znaków graficznych i praw autorskich do tych znaków. Dla wszystkich znaków mieliśmy prawo ochronne, jednakże z biegiem czasu niektóre znaki graficzne przestały być używane. W związku z tym pojawiło się pytanie o konieczność przedłużania ochrony dla nich.

Jaki wpływ na amortyzację podatkową może mieć brak ochrony w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej?

Jak amortyzować podatkowo znak w przypadku, gdy niektóre znaki graficzne wchodzące w wartość tego znaku przestaną być użytkowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX