Jaki tryb udzielenia zamówienia należy wskazać w sprawozdaniu z udzielonych zamówień w przypadku ustanowienia dynamicznego systemy zakupów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób w załączniku nr III zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (zamówienia klasyczne) wskazać tryb udzielenia zamówienia w przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i udzielania zamówień w ramach tego DSZ?

Formularz sprawozdania udostępnia nazwy trybów i nie ma możliwości wpisania "ręcznego".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX