Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 marca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r.

PYTANIE

Jednoosobowa działalność gospodarcza - osoba fizyczna, nie zatrudniająca pracowników otrzymała decyzję o zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek ZUS (100%). Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz.Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Jaki skutek ww. decyzja ma na przychody i koszty firmy wykazane w PKPiR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?