Jaki powinien być termin wniesienia bonifikaty 99% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo... - OpenLEX

Jaki powinien być termin wniesienia bonifikaty 99% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki powinien być termin wniesienia bonifikaty 99% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu?

Zgodnie bowiem z art. 9a ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej u.p.p.u.w. nie uwzględniono terminu wniesienia przedmiotowej bonifikaty dotyczącej ulgi od opłaty jednorazowej. Natomiast kwestia bonifikaty w wysokości od 10% do 60% została uregulowana w art. 9 ust. 3 u.p.p.u.w. Jednocześnie informuje się, iż w myśl ustawy z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z.u.k.z.n. "Jeżeli po dniu wejścia w życie art. 20 właściciel gruntu złoży wniosek o udzielenie bonifikaty, o której mowa w art. 9a ustawy zmienianej w art. 20, w przypadku spełnienia przesłanek warunkujących udzielenie tej bonifikaty, właściwy organ wydaje nowe zaświadczenie w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego wniosku organowi."

Czy można zatem przyjąć za termin wniesienia bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej okres roku kalendarzowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX