Jaki powinien być termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu przekroczenia dopuszczalnego okresu nieobecności przez pracownika niepedagogicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica obsługi po wykorzystaniu 182 dni zasiłku chorobowego przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, które zostało przyznane na 90 dni do 13 listopada 2022 r. Dyrektor zamierza zwolnić ww. po upływie 3 miesięcy ochronnych z powodu konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z uzupełnieniem braków kadrowych. Czy pismo do pracownicy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia może zostać wysłane 2 listopada 2022 r. mimo, że świadczenie kończy się 13 listopada 2022 r. Nie można przecież rozwiązać umowy przed upływem 90 dni świadczenia rehabilitacyjnego. Datą zakończenia stosunku pracy ma być data odbioru pisma.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX