Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien prowadzić postępowanie i wydać decyzję w sprawie naliczenia kary pieniężnej zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p. za usunięcie drzew bez zezwolenia, jeżeli w ewidencji figuruje zapis, że właścicielem działki, na której rosną drzewa jest Skarb Państwa oraz gmina?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację