Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki organ prowadzący ustala wysokość i sposób płatności za korzystanie z nauki w publicznej szkole dla dorosłych prowadzonej przez powiat w stosunku do słuchaczy niebędących obywatelami polskimi, którzy mogą korzystać z nauki na zasadach odpłatności? W art. 29 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zadanie jest przypisane staroście, natomiast w obiegu prawnym funkcjonują akty prawa miejscowego podejmowane przez sejmik lub radę danej JST.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?